Clubhouse logo

02/10/2021 11:00 AM

Eat the rich - för eller emot?

De historiskt stora inkomstskillnaderna fortsätter att öka, är det okej? Är det viktiga levnadsstandarden eller klyftorna i samhället?

download clubhouse

On Android too! 🙌