Clubhouse logo

02/08/2021 10:30 AM

Knugen- för eller emot?

Man planerar att göra en ”The Crown Sweden”. Kommer det höja upp kungen till gamla höjder eller vara sista spiken i kistan?

download clubhouse

On Android too! 🙌