Logo
Open in app...
Voice of Addu City
މި ގުރޫޕްގެ މަގްސަދަކީ އައްޑޫ ގެ ހުށެހެއި ރައްޔިތުންނަށް ސިޓީގެ އެއިއެކި ކަންކަމާއި މެދެ ހިޔާލަ ބަދަލު ކެރާނެ ޕްލެޓް ފޯމައް ގާއިމް ކެޑުން.
7.1K Members
Already on Clubhouse?
View the full club profile
Don’t have a Clubhouse account?
Get the app to join the conversation!