Clubhouse logo

جبهه فراگیر ملی

12K members

About جبهه فراگیر ملی

جبهه فراگیر ملی گفتمانی است میان نیروهای ملی که با توجه به ضرورت تاریخی اتحاد حداکثری مردم و نیروهای سیاسی و گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی شکل یافته است. این گفتمان در حال حاضر نه یک سازمان حزبی ست و نه تشکیلاتی در این جهت. شرکت کنندگان در این گفتمان اشخاص مستقل و یا نمایندگان جریانات سیاسی، سندیکایی و صنفی هستند که با درک ضرورت این همگرایی و گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی و جلوگیری از بحران‌های ایران برانداز ناشی از خلا قدرت در صورت فروپاشی نظام موجود، بر گرد اصول اعتقادی و منشوری حداقلی، گفتگو را ادامه و غنای اصول اعتقادی و منشور می افزایند تا زمینه لازم تشکیلاتی برای اعلام موجودیت جبهه فراگیر ملی ایران فراهم گردد و دست در دست یکدیگر بر ضعف تاریخی ناشی از دیکتاتوری و توطئه های تفرقه انگیز غلبه کنند.

🌏 Geopolitics

👥 Social Issues

📰 Current Events