Clubhouse logo

Sham Abdo

@shotbysham

1.1K

friends

I Sell Digital Dope Photographer📸 Instagram’s 👇🏽 @shotbysham 📸 @badnuggetslinkup 💃🏽 @theshamcollection 👘 @vernonmarketoakland 🍾 TikTok @shotbysham SnapChat @shotbysham Casting Director 📝👇🏽Talent Submission Form www.shotbysham.net www.shotbysham.com