Clubhouse logo

清塚信也 (Shinya Kiyozuka)

@shinyakiyozuka

237

friends

ピアニスト以上にピアニスト。