Clubhouse logo

شادانلو جهانگیر

@shadanlou

4.7K

friends

جهانگیر شادانلو موئسس اتاق همگرایی ،استقلال ، آزادی . این اتاق برای گفتگو در مورد مسائل روز و اتفاقات انقلاب و حقایق آن و البته سخن گفتن و بحث در باره اپوزوسیون داخل و خارج و مشکلاتی که این اپوزوسیون ها و اشخاصی که سد راه جنبش مردم ایران برای همگرایی و همدلی هستند بحث خواهد شد . و مشکلاتی که افرادی از طرف حکومت به خارج فرستاده شدند برای نفوذ در اپوزوسیون. و گمراه کردن مردم و جوانان بوجود آوردند صحبت خواهد شد . در این اتاق همه با هر عقیده سیاسی و دینی آزاد هستند ورود گفتگو کنند و نظرات خود را بیان کنند بدون هیچ محدودیتی حتی مخالفین من و خط استقلال و آزادی و دموکراسی ولی بدون توهین و رعایت ادب در مورد همه افراد و اپوزوسیون چه حاضر و چه غایب می توان صحبت کرد چون اعتقاد دارم هر شخصی که در فضای مجازی خود را به عنوان کنشگر و فعال سیاسی و اپوزوسیون معرفی می کند باید مردم همه چیز را بدانند و ناشناخته ای برای مردم نماند تا دچار شخص دیگری مثل آقای خمینی در سال ۵۷ نشویم . البته بدون تهمت و دروغ و فقط گفتن حقایق و شرط شرکت در اتاق رعایت ادب و احترام، باز نکردن میکروفون بدون نوبت ، وارد نشدن در زمان صحبت دیگران که اگر چنین شود متاسفانه علارغم میل خود توسط مدیران اتاق به پایین هدایت خواهند شد . و در ضمن از افرادی که تصویر و عکس واقعی ندارند و نام مشخص، برای صحبت دعوت بعمل نمی آید. من یک جمهوری خواه ملی مصدقی البته با افتخار یک ایرانی کرد هستم . رهرو زنده یاد مصدق بزرگ و مخالف استبداد ولایت فقیه ، دیکتاتوری ، وابستگی و حکومت روحانیت فاسد و چپاولگر حاکم بر وطن هستم . به دنبال تغییر و عبور از این دیکتاتوری دینی توسط مردم و با جنبش عمومی ، بدون خشونت هستم . مخالف برخورد مسلحانه وخشونت آمیز هستم و حکومت دینی برای سرکوب مردم و جنبش آنها احتیاج به خشونت دارد و این تغییر باید توسط مردم و جنبش عمومی بدون دخالت دولت های خارجی و وابستگان به آنها انجام شود و در یک انتخابات و رفرندام آزاد شکل گیرد ( بدون رهبر مستبد و ولی فقیه و غیر فقیه ) مردم ما صغیر و محجور نیستند که به ولی و یا قیم احتیاج داشته باشند و امیدوار به جنبش و قیام عمومی مردم برای رهایی. رسیدن به استقلال .آزادی. دموکراسی و عدالت اجتماعی در وطن هستم . .نه به اعدام . شکنجه و خواهان جدایی دین از دولت در وطن عزیزمان هستم. حضورم در اتاقها عشق به وطن و کشورم و آموختن است . و البته دوری بیش‌از ۳۸ سال از کشور .و در ضمن یک پرسپولیسی پایدار هستم .