Clubhouse logo

Saeed Ghazipour

@saeed_ghazipour

29

friends

. حضور در اتاق های مختلف به معنی تأیید عقاید ،گفتار و مواضع گردانندگان آن نیست