Clubhouse logo

Penny Peng

@pengpenny

59

friends

彭惠蘭 1992 🇹🇼🇹🇭บัณฑิตไทยที่จบจาก มหาลัยแห่งหนึ่งทางใต้ของไต้หวัน ~นอกจากกินฉันไม่เก่งอะไรเลย ~ผู้อยากย้ายไปอยู่ประเทศโลกที่หนึ่ง