Clubhouse logo

Joyce Mekchai

@joyzii.mm

53

friends

🇺🇸👩🏻‍🚒 นักดับเพลิงหญิงไทยในแคลิฟอร์เนีย 🔥👩🏻‍🚒 Firefighter / 👩🏻‍⚕️ Er Tech ⛸❄️ Part time Figureskate Coach & Judge Instagram: @joyzii.mm Facebook: Joyce Mekchai #กดแชร์ #คนไทยในต่างแดน #ไทยช่วยไทย ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในสหรัฐอเมริกา (หรือในต่างประเทศ) ช่วยกันระดมทุนเพื่อจัดหา ชุดป้องกันไฟ และ อุปกรณ์ช่วยหายใจ แบบ SCBA ให้แก่ นักดับเพลิงชาวไทย ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละ ท่ามกลางความขาดแคลนอุปกรณ์ที่ดี โดย ทุกท่านสามารถเข้าไปบริจาคได้ที่ …..go fund me และเมื่อได้งบประมาณตามเป้าหมายแล้ว จอยและทีม จะนำไปจัดหาอุปกรณ์ทั้งหมด และกระจายให้กับ นักดับเพลิงในไทยต่อไป (รายละเอียดการกระจายของ จะชี้แจ้งให้ทราบในภายหลัง) จอยและทีม ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยในต่างประเทศเป็นอย่างสูง ที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้ ….. 🙏🏼👩🏻‍🚒🔥 https://gofund.me/ee958d3b