Clubhouse logo

Jamal Jimoh

@jamaljimoh

515

friends

BLACK. 💭💡🇳🇬 \\ marketing • management • mayhem • magic //