Clubhouse logo

Hashemi هاشمی

@hoshas2

4.9K

friends

🇩🇪📍Germany ℹ️ 10.9k Followers✅ t.me/zendegi_hashemi ✅ Ende gut, alles gut. (Deutsch) --------------- ✅ We Rise by Lifting Others - Robert Ingersoll --------------- ✅ فاندر هاوس زندگی 17.4k👨‍👩‍👧‍👦 و هاوس عشق 7.6k 👩‍❤️‍👨 --------------- 📚حقوق خوانده ( ارشد ). --------------- ❤️ 💍صاحب نظر درامور زندگی مشترک وعشق های کارآمد و ماندگار. ---------------- نظراتم تنها براساس تحصیلات، مطالعات آزاد وتجارب شخصی است. ---------------- ✅ ازخردمندی انسان است که نظرهارا بشنود و بهترینش را برگزیند. ---------------- فردوسی: نمیرم ‌از آن ‌پس‌ که من زنده ‌ام که تخم سخن را پراکنده ام چو ایران نباشد تن من مباد 💞🇮🇷 ----------------- رومهای زندگی محور و عشق آفرین بصورت منظم هرجمعه رأس ساعت ۱۳ بوقت ایران عزیز شروع می شود. ------------- درپایین همین بایو و هاوس زندگی بیش از 400 روم ضبط شده (عشق محور و مهارت آفرین) در دسترس است. -------------- لطفاکمی پایینتر به هاوس زندگی و هاوس عشق جوین وبموقع از شروع روم های زنده ما با خبر شوید🙏. --------------- باتوجه به تغییرات کلاب هاوس، درحال ادبک به همه فالوورهای عزیزیم که ازعکس و مشخصات روشنی برخوردارهستند تاسقف مجازمی باشم البته این پروسه توسط کلاب هاوس با محدودیتهای زیادی 💯 روبرو شده است امید آنکه این مشکل درآپدیت های بعدی برطرف شود. ---------------

chats