Clubhouse logo

Hamid

@hamid.esf

738

friends

🏳️ از میان همه نسلها متعلق به دهه هفتاد - حامی گفتگوی بین نسلی - در جستجوی دانستن - دانشجوی ساده - ما برای آینده ایران امروز فریاد می زنیم - از یادگرفتن خسته نمی شوم هرچند ندانستن ، می‌تواند زندگی راحتتری باشد... 🖤

chats