Clubhouse logo

Daniela .R

@goodmoodd

3.6K

friends

✳️ Founder Of Radio Danny House ✳️ Founder Of "Meditation" House ✳️ Founder Of "رادیو زیبایی" House موسیقی و کتاب خیلی دوست می‌دارم ☺️ 🧘🏼‍♀️ مربی مدیتیشن 👩‍🏫 مدیر آموزشی زیبایی کمی هم شعر و ترانه در درون من هست که گاهی دکلمه می‌کنم البته که : “هر انسانی آوایی در درون خود دارد .. شاید صدا، نوا ، آواز ، شعر ، دلنوشته … یا تو آنی هستی که اجازه‌ی بیرون آمدنش را به خودت داده‌ای یا نه .. یا جریان درونت با جریان بیرون از تو پیوند می‌خورد یا نه .. آن ممکن آست سوگی باشد که هرگز برای هیچکس نگفته‌ای.. یا خلاقیتی که هرگز اجازه ی تبلور به آن نداده‌ای … من ،، در جریان نوشتن هر آن چیزی هستم که می‌توانم از این راه بخشی از جهان درونم را به بیرون انتقال دهم شاید تاثیری هر قدر ناچیز بر دنیای پیرامونمان بگذارد شاید تو را به یاد درون خودت بیندازد تا متبلور شود ..🍃” دنیلا یادمان باشد که .. زندگی در همین دم و همین بازدم است "غنیمت بشماریم " _____________________________ ✨با افتخار بختیاری تبارم✨ _____________________

chats