Clubhouse logo

Chalermkiet Klaisuwan

@flagship157

1.4K

friends

"ย้ายประเทศ" ไม่ใช่วาทะกรรม ไม่ใช่เชิงสัญญลักษณ์ และไม่ใช่การเมือง ดับเครื่องชน "เขายายเที่ยงภาคพิสดาร" "ป่าแหว่งดอยสุเทพ" ต้นเหตุการขอปฎิรูปกฎหมาย ขอระบบลูกขุนเคียงบ่าตุลาการเพื่อพิจารณาตัดสินคดีภายใต้พระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ คานอำนาจตุลาการบางท่าน ที่มีพฤติกรรม "ดึงฟ้าต่ำ" ประเทศจะได้เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์และแท้จริง iLaws.or.th หากยุติธรรมไม่เกิดประชาธิปไตยที่ประชาชนคาดหวัง จะเป็นได้เพียงแค่"วาทะกรรม"เท่านั้น เส้นทางความสำเร็จอาจต้องเลือกข้างทางการเมืองเพื่อนำสู่การแก้กฏหมายโดยเสาหลักนิติบัญญัติของรัฐสภาไทย "เขายายเที่ยงภาคพิสดาร" จุดจบ...สวนเมืองพร...ที่แสนจะเจ็บปวดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยวที่ได้รับการยกย่องโดย UNESCO และ องค์การท่องเที่ยวโลก WTO เรื่องราวพอสังเขป...! ทำสัญญาเช่าที่ดินกับภาครัฐ(กรมธนารักษ์)อายุสัญญาเช่า 30 ปี ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด อยู่อาศัยมาแล้วเกือบ 20 ปีภายในขอบเขตที่เช่าโดยมิได้ล่วงล้ำเกินเลยไปจากสิทธิตามสัญญาที่เช่าแต่อย่างใด กรมป่าไม้ฟ้องว่าบุกรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ผิดปกติคือเป็นที่ดินแปลงเดียวกันกับแปลงที่เช่ากับกรมธนารักษ์ถูกค้องตามกฎหมาย ศาลตัดสินจำคุก 8 ปี โดยไม่คำนึงถึงเหตุผล "ข้อเท็จจริง" ไม่ให้ความสำคัญกับคำว่า "เจตนา" ตามสิทธิที่ควรจะสามารถอ้างอิงได้ตามกฎหมาย และเมื่อเทียบเคียงกับบางคดีที่สถานะที่ดินคล้ายคลึงกันแต่สถานะ...คน...ต่างกัน เลยจบต่างกันเป็นคดีที่อัปยศที่สุดของการบังคับใช้กฏหมายอย่างมีเงื่อนงำ ต่างมาตรฐานแตกต่างสถานะทางสังคมของผู้ถูกกระทำ เป็นเรื่องราวที่จำเป็นต้องเปิดเผยและพิสูจน์การกระทำของผู้รักษากฏหมายบางท่านที่อยู่ในหน่วยงาน 1 ใน 3 ของหน่วยงานที่ถูกยกย่องว่าเป็นเสาหลักของประเทศผูกขาดการใช้อำนาจที่ประชาชนธรรมดาไม่สามารถเข้าถึงหรือจับต้องได้สังคมโปรดใช้วิจารณญานว่าเราจะต้องยอมให้สิ่งเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นและอยู่ตลอดไปหรือไม่ ? สนใจขอรับเอกสารที่ไม่ลับ เปิดเผยข้อเท็จจริงละเอียดของคดีนี้ เป็นเอกสารของกรมธนารักษ์ ตามช่องทางด้านล่าง ยินดีจัดส่งให้ทุกท่านที่สนใจเป็นกรณีศึกษาโดยละเอียดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดได้จริงใน "ประเทศกูมี" ในโลกนี้ไม่มีใครเขาทำ มันเป็นเรื่องที่น่าอับอายและเสียชื่อเสียงประเทศ กระทบกับการลงทุนอย่างมหาศาลจากต่างประเทศ รบกวนทัก Line มาทาง"ลุงเล็ก" หรือโทรมาก่อนก็ได้ครับ...! Tel & Line ID...ลุงเล็ก 081-878-3950 อาชีพปัจจุบัน อพยพครอบครัวลงใต้ บ้านศิวิไลซ์รีสอร์ท ชายหาดขนอม หาดทรายสีทอง อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะทะเลใต้ และหากต้องการใช้บริการห้องพักในธุรกิจ Tel & Line ID...Reservation 081-978-3950 www.baancivilize.com