Clubhouse logo

ANBALAN PANBALAN

@ashikrmd

483

friends

எளிய தமிழ் பிள்ளைகளில் ஒருவன். _______________________________ இறைவன் ஒருவனே. அவன் தனித்தவன். அவன் யாரையும் பெறவில்லை. அவன் யாராலும் பெறப்படவும் இல்லை. அவனுக்கு நிகராக எதுவுமில்லை.

chats