Clubhouse logo

آرش شکیبا (مرجع تردید)

@arash.schkiba

189

friends

اکانت دوم. حقیقت شایسته نقد است نه مدح گفتمان براندازی. دیسکورسی برای مبارزان انقلابی آزادی خواه ازادی خواهی همیشه در مقابل استبداد ایستاده است و اما مانیفست گفتمان براندازی براندازی حرکتیست اجتماعی و انقلابی برای گذار از ساختار حکومت استبدادی اسلامی و جایگزین کردن حکومت دموکراتیک لائیک که بر یک پیش فرض و دو اصل استوار شده است پیش فرض حفظ و تضمین تمامیت ارضی کشور ایران برای برقراری دو اصل 1 خارج کردن دین از هسته های پنج گانه قدرت اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و نظامی 2 تضمین حقوق اساسی شهروندی قرن بیست و یکمی برای تک تک افراد در ایران برای رسیدن و اجرایی کردن این مانیفست سه هدف اصلی مشخص شده است اول براندازی صدر تا ذیل ولایت مطلقه فقیه دوم براندازی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سوم براندازی مبانی عقیدتی حکومت اسلامی استبدادی اگر در براندازی این سه تارگت محقق نشود اصولا براندازی انجام نشده است ما رو در گفتمان براندازی و کلاب های مربوطه دنبال کنید با درس گفتارهای بسیار مهم و ارزشمند آقای پیام فضلی عزیز برقرار و پاینده باشید زنده باد آزادی ایران و ایرانی پیش فرض ها قاعدتا از بدیهیات هستند بدیهی یعنی به محض تصور اثبات شود و نیاز به استدلال نداشته باشد

chats