Clubhouse logo

Amir Zuker

@amirzuker

214

friends

šŸŽÆ Business Mentor šŸŽÆ šŸŽ™ Radio Podcaster šŸŽ™ šŸš€ Leading SMB to their šŸ” šŸ’Ŗ Extracting your unique story šŸ’Ž I bring my 30-years business experience to the game, saving you time, money and mistakes on your way to bcoming your best šŸš€ šŸ‘‡ DM me for: šŸ‘‡ šŸŸ¢ Growth Focused Mentoring šŸŽÆ šŸŸ  1:1 Business Consulting šŸŖ„ šŸŸ” Online Workshops šŸ’» šŸ”µ Public Speaking šŸŽ™ šŸ‡®šŸ‡± Proudly bases in Tel-Aviv, ISRAEL šŸ‡®šŸ‡± אני מלמד בעלי עהקים עצמאים איך לטפה לפהגה העהקי×Ŗ שהעהק שלהם ×Øאוי לה šŸ’” מ×Ŗנהלים בחכמה šŸ’” פודקאהט šŸŽ™ ×Ŗוכני×Ŗ ×Øדיו šŸŽ™ משוד×Ø×Ŗ בלייב בכל יום ×Øביעי ב-9:00 šŸŽ™ šŸš€ מטפהים לפהגה šŸš€ הדנה לבעלי עהקים עצמאים šŸ’° שיודעים שהם יכולים יו×Ŗ×Ø šŸ” ו×Øוצים לממש א×Ŗ הפוטנציאל šŸ† × ×Øשמים בקישו×Ø ×”×–×” šŸ‘‡ https://bit.ly/lp12m2021