Clubhouse logo

Afshin Norouzieh

@af.norouzieh

63

friends

«حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولى‌ و نعم النصیر»؛ خداوند ما را کفایت می کند، و چه وکیل خوبی، چه سرپرست خوبی و چه یاور خوبی. می توان هم این گونه معنا کرد: خداوند ما را کفایت می کند، او بهترین وکیل و بهترین سرپرست و بهترین یاور است.     دل چو بستم بخدا حسبی الله و کفی نروم سوی سوی حسبی الله و کفی تن من خاک رهش دل من جلوه گهش سرو جانم بفدا حسبی الله و کفی او چو دردی دهدم یا که داغی نهدم نبرم نام دوا حسبی الله و کفی همه نورست و ضیا همه رویست و صفا همه مهرست و وفاحسبی الله و کفی او کند مهر و وفا من کنم جور و جفا من مرض اوست شفا حسبی الله و کفی گر بخواند بدوم ور براند نروم چون توان رفت کجا حسبی الله و کفی فیض ازین گونه بگوی در غم دوست بموی ورد جان ساز دلا حسبی الله و کفی زیرکی بفروش و حیرانی بخر زیرکی ظنست و حیرانی نظر عقل قربان کن به پیش مصطفی حسبی الله گو که الله‌ام کفی ای عشرت نزدیک ز ما دور مشو وز مجلس ما ملول و مهجور مشو انگور عدم بدی شرابت کردند واپس مرو ای شراب انگور مشو