Clubhouse logo

Anatoly Yakovenko

@aeyakovenko

93

friends

Cofounder of the Solana protocol