Clubhouse logo

﮼سخاوت ﮼سهامی﮼

@77799777

4.4K

friends

زن. زنــدگـــی. آزادی ₩ØMλ₦. Łł₣E. ₣ƦEEÐØM »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Telegram @Ssahamii »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 🔴 فعال سیاسی مستقل🕊️ آزادیخواه ، دموکرات ✌🏻 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 🛑 آزادی بیان عقیده را اعدام نکنیم که اگر چنین شود ، بین تفکر ما و تفکر جلادان جمهوری اسلامی، هیچ تفاوتی نخواهد بود . «»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 🛑دموکراسی را به ما هدیه نمیکنند و برای رسیدن به آن ابتدا باید به باورش برسیم ، سپس از خانه و خانواده خود شروع کنیم و قبول کنیم که هر گرایشی حق دارد که با رای اکثریت مردم در اداره ایران سهیم باشد و یا رد شود. «»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» «»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» نه به اتاق بسته «»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» «»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

chats